NUORI NÄKYVÄKSI

Tutustu taide- ja medialähtöisten menetelmien käyttöön nuorten kohtaamisessa. Ohjatuissa pajoissa nuoret työstävät tarinoita itselleen merkityksellisistä aiheista, tutkivat ja tunnistavat vahvuuksiaan ja voimavarojaan — sekä tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi.

KOHTAA & KOSKETA

Opi käyttämään innostavia taide- ja osallistuja lähtöisiä menetemiä
– Iloksi ja hyödyksi –

JOKAISEN TARINA ON TÄRKEÄ.

Tule kuulluksi ja nähdyksi, ota Topit-toimintamalli haltuun nuorten kohtaamisessa. Menetelmä ei edellytä osallistujilta erityistä osaamista, into riittää.

Digitarinapaja

Meillä kaikilla on tarina kerrottavana. Erilaiset elämän tapahtumat ja teemat kuljettavat meitä läpi vuosien. Tässä pajassa opitaan välineitä tarinoiden kertomiseen ohjatusti. Digitarinapajassa tarinoista tuotetaan ääntä, kuvaa ja tekstiä yhdistäviä lyhyitä videoteoksia.

Räppipaja

Ole iskussa! Räpin avulla rytmi ja oma ääni yhdistetään tukemaan sanallista ilmaisua. Samalla terävöityvät niin ilmaisu, identiteetti kuin ymmärrys käsiteltävästä aiheesta. Työpajassa omat säkeet pääsevät kuuluviin joko osana ryhmän kappaletta tai omana kokonaisuutena.

Sarjakuvapaja

Tässä pajassa opitaan sarjakuvan kerronnankeinojen perusteet. Sarjakuva on liioittelua hyödyntävä taidemuoto, jossa voit kuvata itsesi sellaisena kuin haluat. Sillä, kokeeko osaavansa piirtää vai ei, ei ole merkitystä: tärkeintä on oman tarinan kertominen.

Luovan kirjoittamisen paja

Kirjoittaminen on mainio työkalu oman elämän jäsentelyyn, oppimiseen ja unelmointiin. Luovan kirjoittamisen pajassa opit sanoittamaan tunteita, elävöittää muistoja ja kertomaan tarinoita. Kirjallista lahjakkuutta pajaan osallistuminen ei vaadi. Pajassa syntyy runoja, tarinoita, ajatelmia sekä muita yhdessä ja yksin tuotettuja tekstejä.

Lämmittely- ja
ryhmäyttämisharjoituksia

Porukka tutuksi ja toimimaan! Tästä osuudesta löydät Näkymättömät –hankkeessa kehitettyjä ja hyödynnettyjä kevyitä taidelähtöisiä harjoituksia. Harjoituksia voit käyttää ryhmäyttämiseen tai lämmittelynä johdattamaan itse pajoissa toteutettavaan työskentelyyn. Tutustu, kokeile ja ihastu!

Näkymättömät hanke somessa