Lämmittely- ja ryhmäyttämisharjoituksia

Harjoitusten avulla ryhmässä tutustutaan toisiin ja uskalletaan tuoda omia pohdintoja muiden kuultavaksi. Tehtävät herättelevät osallistujien mielikuvitusta ja valmistavat tarinan kerrontaan. Harjoitusten avulla osallistujat hahmottavat omia tunteitaan ja elämäänsä.

Moniaistiset muistot

Päämäärä: Pohdiskella menneisyyttä moniaistisesti ja löytää uusia näkökulmia omaan historiaan ja sitä kautta tulevaan.

 

Tarvikkeet: Kuvakortteja, haisevia tai tuoksuvia materiaaleja (esim. saippua, mauste, kasvi, hajuvesi, yhteensä noin viisi esinettä), maistettava ruoka-aine, kynä ja paperia.

Toteuttaminen

 

 1. Alkukierros: Otetaan alkukortti kuvaamaan omaa tunnetta työpajan alkaessa.
  5 min
 2. Työskentelyn periaatteet: Ohjaaja pohjustaa työskentelyä mm. korostamalla, ettei mitään kirjoitettua ole pakko jakaa toisille, eikä kirjoituksia arvostella niiden kaunokirjallisen arvon mukaan. Tekstien tarkoituksena on pohdiskella omia tunteita ja saada uusia oivalluksia. Sovitaan yhdessä työskentelyn eettisistä periaatteista (toisten kuuntelu keskeytyksettä, arvostelun välttäminen, toisten ryhmäläisten asioista ei kerrota ulkopuolisille)
  5 min
 3. Hajuaisti. Ohjaaja tuo mukanaan hajuun liittyviä materiaaleja (esim. saippua, mauste, kasvi, hajuvesi, yhteensä noin viisi esinettä.) Nämä materiaalit kiertävät pöydässä niin, että jokaisella on kerrallaan yksi noin muutaman minuutin ajan, jolloin kirjoitetaan siihen liittyvästä assosiaatiosta. ”Kirjoita, minne paikkaan/tilanteeseen haju vie. Kuvaile ympäristöä käyttäen myös muita aisteja. Saa muistella todellista paikkaa tai käyttää mielikuvitusta.”
  10 min
 1. Tuoksujen päiväkirja. Kun kaikista hajuista on kirjoitettu, valitaan niistä yksi ympäristöksi seuraavaksi kirjoitettavalle päiväkirjatekstille. Kirjoita kuin olisit tuossa ympäristössä: mitä juuri tapahtui, mitä ajattelet, miltä tuntui. Tässä voi koittaa leikitellä fiktion ja omaelämäkerrallisuuden rajalla, sekoitella niitä ronskistikin keskenään.
  20 min
 2. Päiväkirja goes social. Päiväkirjan kirjoittaja päättää lähettää WhatsApp-viestin jollekulle. Kirjoita viesti lapulle kohdistaen se jollekin (esim. Hei äiti) ja anna oikealla puolella istuvalle. Vastaa viestiin, joka sinulle on lähetetty. Tämän jälkeen jatketaan vielä alkuperäistä päiväkirjatekstiä jonkin aikaa, äskettäin käyty viestittely voi vaikuttaa siihen tai olla vaikuttamatta.
  20 min
 3. Makuaisti. Ohjaaja antaa kaikille palasen jotain ruoka-ainetta, esim. rusinan, piparkakun, herneen tai juustonpalan. (Huomioi allergiat!) Listataan yhdessä sanoja ja muistoja, jotka tulevat mieleen tästä mausta. Kirjoita sitten oma tekstisi näiden sanojen ja muistojen pohjalta. Pohdi tekstissäsi, mitä muistoja maku toi mieleesi ja millaisia opetuksia tai oivalluksia muisto voisi tarjota tulevaisuutta varten.
  20 min.
 4. Loppukierros: Ota jälleen kuvakortti, joka kertoo tunnelmistasi työpajan päättyessä ja kerro kuvasta muille.
  10 min
Kesto

1,5 tuntia

Matkapäiväkirja matkana minuun

Päämäärä: Parantaa itsetuntemusta ja hahmottaa omaa muutosprosessia.

 

Tarvikkeet: Kuvakortteja, kynä ja paperia.

Toteuttaminen

 

 1. Alkukierros: Otetaan alkukortti kuvaamaan omaa tunnetta työpajan alkaessa.
  5 min
 2. Työskentelyn periaatteet: Ohjaaja pohjustaa työskentelyä mm. korostamalla, ettei mitään kirjoitettua ole pakko jakaa toisille, eikä kirjoituksia arvostella niiden kaunokirjallisen arvon mukaan. Tekstien tarkoituksena on pohdiskella omia tunteita ja saada uusia oivalluksia. Sovitaan yhdessä työskentelyn eettisistä periaatteista (toisten kuuntelu keskeytyksettä, arvostelun välttäminen, toisten ryhmäläisten asioista ei kerrota ulkopuolisille).
  5 min
 3. Ryhmäytymisharjoitus
  a) Kirjoitetaan paperille mielimatkakohde ja matkustusväline.
  b) Ryhmän tavoitteena on valita yhteinen matkakohde ja matkustusväline. Näytetään omat valinnat toisille ja yritetään löytää matkakohde ja matkaväline, joka sopisi kaikille niin, että ryhmä voi lähteä matkalle yhdessä.
  10 min
 4. Oman elämäni matkat
  a) Listaa elämäsi merkityksellisiä matkoja.
  b) Valitse yksi matkoista, kirjoita siitä, miten matka alkoi.
  c) Mieleenjäävin hetki matkalla.
  d) Mikä matkassa yllätti sinut tai oli erilaista kuin etukäteen luulit.
  e) Mitä opit itsestäsi? Entä matkakumppanistasi?
  f) Mikä sinussa muuttui matkan seurauksena?
  g) Lue tekstisi ja alleviivaa tärkeimmät sanat. Koosta niistä lyhyt runo.
  30 min
 1. Fiktio osana matkapäiväkirjaa
  a) Aluksi jokainen kirjoittaa yhdelle lapulle jonkin ilahduttavan asian ja toiselle ikävän tai ärsyttävän asian, joka reissussa voi tapahtua. Laput kerätään pinoihin niin, että yhdessä pinoissa on ilahduttavat ja toisessa ikävät asiat.
  b) Muistele mieleesi jokin sinulle tärkeä matkakuva. Tartu siihen, joka tulee ensimmäisenä mieleen, ja kirjoita lyhyesti, minkälainen kuva on ja minkälaisena hetkenä se otettiin.
  c) Jokainen ottaa kortin pinosta, jossa on ikäviä asioita. Jatketaan kirjoittamista siitä, mitä tapahtui kuvan hetken jälkeen niin, että seuraavaksi tapahtuu kortissa lukeva asia. Voit mukailla omia todellisia muistoja tai keksiä myös aivan vierasta jatkoa.
  d) Seuraavaksi otetaan kortti ilahduttavasta pinosta, ja viedään sitä kautta tarina loppuun.
  20 min
 2. Keskustelu ja luento fiktiivisisistä ja omaelämäkerrallisista matkapäiväkirjoista
  10 min
 3. Loppukierros: Ota jälleen kuvakortti, joka kertoo tunnelmistasi työpajan päättyessä ja kerro kuvasta muille.
  10 min
Kesto

1,5 tuntia

”Olipa kerran”

Päämäärä: Toimia tutustumisharjoituksena, herätellä osallistujien mielikuvitusta ja valmistaa tarinan kerrontaan.

 

Tarvikkeet: Tarinanoppia (esim. Storycubes) tai kuvakortteja riittävästi osallistujien määrään nähden.

Toteuttaminen

 

 1. Jaetaan osallistujat pienryhmiin, noin 3–6 henkilöä per ryhmä.
 2. Osallistuja kerrallaan heittää noppia tai nostaa kortteja sovitun määrän.
 1. Vuorossa oleva kertoo nopista/kuvista lyhyen tarinan aloittaen sanoilla: ”Olipa kerran…”
 2. Käydään läpi useampi kierros. Halutessaan osallistuja voi jatkaa samaa tarinaa eri kierroksilla.
 3. Vaihtoehtoisesti voidaan toteuttaa myös ryhmäkerrontana: yksi osallistuja aloittaa kertomalla yhdestä kuvasta ja vuorotellen jokainen osallistuja jatkaa tarinaa seuraavalla kuvalla.
Ryhmäkoko

3–16 henkilöä

Kesto

½ tuntia

Elämäni kuvina

Päämäärä: Omaan elämään perustuvan draaman kuvittaminen. Voidaan käyttää jatkotehtävänä ”Draamaa omasta elämästä” -harjoitukselle.

 

Tarvikkeet: Tietokone tai mobiililaite, jossa internet-yhteys, mahdollisesti kynää ja paperia tai tallennuspaikka kuville (esim. tietokone tai muistitikku) ja tekstinkäsittelyohjelma.

Toteuttaminen
 1. Pohdi, mikä omassa tarinassasi on olennaista ja mieti, millaiset kuvat kertoisivat tarinastasi eri tilanteista.
 2. Etsi tarinaan sopivia kuvia verkosta tai käytä omia kuviasi. Tallenna kuvat tietokoneelle tai muistitikulle.
 1. Kokoa löytämäsi kuvat yhteen kuvakertomukseksi, joka sopii kirjoittamaasi tarinaan.
 2. Kokoamiasi kuvia voit käyttää oman digitarinan pohjana myöhemmin.
Ryhmäkoko

1–20 henkilöä

Kesto

1 tunti

Saako julkaista?

Päämäärä: Tutustua tekijänoikeuksiin ja kuvamateriaalin julkaisemiseen.

 

Tarvikkeet: Itse laadittu materiaali tai valmis materiaali, esim. Mediataitoviikolle laadittu Otin kuvan kaverista ja haluun laittaa sen nettiin. Mitäs nyt? –juliste.
https://kavi.fi/sites/default/files/documents/kuvaamisjuliste.pdf
Valokuvaesimerkkejä, joiden kautta pohditaan mitä voi, kannattaa ja saa julkaista verkossa.

Toteuttaminen

 

 1. Käydään yhdessä läpi tekijänoikeuksiin ja kuvien julkaisemiseen liittyvät asiat.
 2. Keskustellaan osallistujien kanssa heidän omista kokemuksistaan kuvien julkaisemisesta. Onko joku ehkä julkaissut sinusta joskus sellaista, mitä et olisi halunnut nettiin?
 1. Käydään läpi kuvaesimerkkejä. Jokaisen kuvan kohdalla pohditaan yhdessä osallistujien kanssa, olisiko kyseisen kuvan julkaiseminen verkossa luvallista tai järkevää.
Ryhmäkoko

8–20 henkilöä

Kesto

45 min

Tunteiden kuvittaminen

Päämäärä: Erilaisten tunnetilojen kuvittaminen. Erojen havaitseminen, miten eri tavoin kuvia ja tunteita voidaan tulkita.

 

Tarvikkeet: Kuvakorttipakka, riittävä määrä kuvia. Tai varioiden pieni määrä kuvia sekä sen lisäksi post it -lappuja ja kyniä. Voidaan tehdä vaihtoehtoisesti myös musiikkiin pohjautuen.

Toteuttaminen

 

 1. Jos käytetään kuvakortteja, ohjaaja valitsee etukäteen pienen määrän tunnetiloja. Ohjaaja sanoo tunnetilan ääneen ja pyytää osallistujia valitsemaan kuvakortin, joka heidän mielestään kuvastaa tuota tunnetilaa.
 1. Valitut kortit kootaan yhteen ja keskustellaan kuvien kirjosta.
 2. Mikäli käytetään yksittäisiä, etukäteen valittuja kuvia, ohjaaja näyttää kuvan kerrallaan. Tämän jälkeen osallistujat kirjoittavat post it -lapulle, mikä heidän mielestään on kuvan ilmaisema tunne. Laput liimataan kuvan ympärille ja käydään läpi keskustellen.
Ryhmäkoko

6–15 henkilöä

Kesto

½ tuntia

Itselle merkityksellinen kuva

Päämäärä: Esittäytyä epämuodollisella tavalla ja kertoa itselle aidosti merkityksellisistä asioista ryhmätyöskentelyn alussa. Kysymyksessä on siis tutustumisharjoite.

 

Tarvikkeet: Kukin osallistuja tuo mukaan itselleen merkityksellisen valokuvan tai muun kuvan sovitussa muodossa, joko printtinä tai digitaalisessa muodossa.

Toteuttaminen

 

 1. Ohjaaja pyytää ennen tapaamista osallistujia tuomaan seuraavaan tapaamiseen itselleen merkityksellisen kuvan, joko valokuvan tai muun kuvan.
 1. Tapaamisen alussa kukin esittelee ja kertoo omasta merkityksellisestä kuvasta vuorollaan. Muut osallistujat kuuntelevat. Myös ohjaaja esittelee oman itselleen merkityksellisen kuvan.
 2. Kuvia on mahdollista käyttää muussa toiminnassa myöhemmin. Ne on mahdollista esimerkiksi liittää osaksi omaa kollaasia tulevaisuuden unelmasta – sellaisinaan tai muokattuina.
Ryhmäkoko

enintään 20 henkilöä

Kesto

2–3 min / osallistuja

”Mä en oo koskaan”

Päämäärä: Tutustua osallistujiin ja nähdä kirjasto, sen kokoelmat, toiminta ja käyttömahdollisuudet uudella tavalla nuorten näkökulmasta.

 

Tarvikkeet: Tila, jossa on tuoleja tai muita istuimia yhtä paljon kuin osallistujia sekä yksi ylimääräinen tuoli. Asetetaan tuolit ringiksi niin, että kaikki osallistujat näkevät toisensa.

Toteuttaminen

 

 1. Osallistujat istuvat satunnaiseen järjestykseen ja yksi tuoli jää tyhjäksi.
 2. Osallistujat kertovat vuorotellen asioita, joita eivät ole koskaan tehneet kirjastossa.
 1. Puheenvuorossa oleva henkilö istuu aina paikallaan eikä liiku.
 2. Muista osallistujista ne, jotka ovat tehneet mainitun asian, nousevat ylös ja vaihtavat paikkaa keskenään niin, ettei kukaan istu takaisin vanhalle paikalleen.
 3. Näin jatketaan kunnes kaikki ovat sanoneet vähintään yhden asian.
Ryhmäkoko

10–20 henkilöä

Kesto

½ tuntia

Pinoruno omista odotuksista

Päämäärä: Kuvata omia odotuksia luovasti pinorunon kautta. Oppia hyödyntämään kirjaston aineistoa uudella tavalla.

 

Tarvikkeet: Joko tietokone tai mobiililaite sopivien teosten etsimiseen kirjaston tietokannasta tai vaihtoehtoisesti etsiminen hyllyjä selaamalla. Kyniä ja paperi mahdollisten muistiinpanojen tekemiseen.

Toteuttaminen

 

 1. Osallistuja miettii, mitkä hänen omat ajatuksensa ja odotuksensa ovat. Ajatuksen voi hahmotella paperille sanoiksi. Voidaan toteuttaa myös osallistujien ennakkotehtävänä.
 2. Osallistuja etsii kirjaston tietokannasta tai hyllyistä aineistoa, jossa esiintyy hänen kuvaamiaan sanoja tai lauseita.
 1. Sopivat aineistot etsitään ja kootaan pinoksi niin, että ajatuksen voi lukea runona kirjojen selkien muodostaessa tekstin.
 2. Pinoruno esitetään muille osallistujille. Jos runo laaditaan etukäteen, pinosta otetaan kuva.
Ryhmäkoko

5–15 henkilöä

Kesto

1 tunti

Kollaasi tulevaisuuden unelmasta

Päämäärä: Virittää unelmointia ja positiivisia tulevaisuuskuvia.

 

Tarvikkeet: Isoja kartonkeja, aikakaus- ja sanomalehtiä ja muuta materiaalia, josta voi leikata kuvia ja tekstejä, printattuja valokuvia, erilaisia värikyniä (esimerkiksi tusseja), sakset, liimaa, silkki- ja kreppipaperia, mahdollisesti myös kangasta tai muuta sellaista materiaalia, jota voi liimata alustalle.

Toteuttaminen

 

 1. Sovitaan siitä, kuka hankkii ja tuo mitkäkin tarvittavista materiaaleista. Ohjaajan lisäksi muutkin voivat osallistua materiaalien hankintaan, vaikka niinkin on mahdollista toimia, että ohjaaja tai ohjaajat tuovat tarvikkeet paikalle.
 2. Ohjaaja pohjustaa työskentelyn kertomalla kollaasista työskentelytapana sekä siitä, millaista sisältöä ollaan rakentamassa. Kollaasiin on mahdollista sisällyttää leikattuja kuvia ja tekstejä tai ylipäätään sellaista materiaalia, jota on teknisesti mahdollista liimata kartonkiin. Kuvien yhteyteen voi itse piirtää, maalata tai kirjoittaa, esimerkiksi jatkaa kuvaa tai tekstiä. Sisältönä tässä työskentelyssä ovat tulevaisuuden unelmat ja -toiveet. Työskentelyä ohjaavat kysymykset, millaisia asioita haluaisit nähdä omassa tulevaisuudessasi ja millaisena haluaisit nähdä itsesi tulevaisuudessa.
 1. Myös ohjaaja osallistuu työskentelyyn sen ohessa, että hän mahdollistaa osallistujien työskentelyn. Työskentelyn ohessa tarjoutuu luonteva tilaisuus keskustella monenlaisista ihmisen elämään liittyvistä asioista ja kysymyksistä. Ohjaaja voi tukea osallistujia tässä keskustelussa, esimerkiksi esittää kysymyksiä.
 2. Valmiit kollaasit esitellään ryhmässä. Näin osallistujat tulevat kertoneeksi omista unelmistaan ja toiveistaan.
Ryhmäkoko

enintään 20 henkilöä

Kesto

2–4 tuntia

Kuvaan tai tilanteeseen perustuva tarina

Päämäärä: Usein lehteä tai internetiä selatessa jokin kuva tai tilanne voi jäädä jostakin syystä mieleemme. Pohtiessaan kuvan/tilanteen tarinaa, nuori tulee samalla hahmottaneeksi dramaturgian perusteita.

 

Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, saksia, liimaa, paperia ja kyniä, tai vaihtoehtoisesti tietokone, tabletti, monitori, videotykki tai muu vastaava esityslaite.

Toteuttaminen

 

 1. Jaetaan ryhmä koosta riippuen pienempiin ryhmiin (noin 2–4 henkeä).
 2. Jokainen ryhmä etsii internetistä tai lehdestä kuvan, lyhyen ilmoituksen tai luonnehdinnan jostakin tilanteesta.
 1. Kuva/tilanne/teksti on tarinan keskikohta, jolloin tapahtumalle täytyy keksiä tausta, siihen johtanut tarina sekä loppu, mitä tulee tapahtumaan tämän kuvan/tilanteen jälkeen.
 2. Jokainen ryhmä kertoo vuorollaan oman tarinansa kuvan/tilanteen pohjalta. Keskustellaan tarinoista.
Ryhmäkoko

enintään 20 henkilöä

Kesto

2–4 tuntia

Draamaa omasta elämästä

Päämäärä: Omaan elämään perustuvan draaman periaatteiden pohdinta. Oman elämän pohdinta antaa nuorelle perspektiiviä nykyhetkeen ja mahdollisesti auttaa pohtimaan myös tulevaisuutta. Näin nuori pääsee lähelle hänelle merkityksellisiä asioita, jotka voivat toimia digitarinan pohjana.

 

Tarvikkeet: Kynä ja paperia, matkapuhelin, videokamera, tabletti tms. tallennin.

Toteuttaminen

 

 1. Kootaan omia muistoja yhteen joko kirjallisesti tai esim. tallentamalla ne videolle tai audiotiedostoksi.
 1. Jokainen pohtii omaa elämäänsä ja jakaa sen karkeasti kolmeen osaan. Mietitään, mikä on oma tilanne nyt ja minkälainen oli varhaislapsuutesi. Millaiset tapahtumat ovat johtaneet nykyiseen tilanteeseesi?
 2. Esitellään omaan elämään perustuvan draaman pääkohdat muille osallistujille.
Ryhmäkoko

6–10 henkilöä

Kesto

1 tunti

Rytminen tervehdys

Työpajan voi aloittaa pyytämällä ryhmää toistamaan saman mitä ohjaaja sanoo edellä ja näin päästään helposti käsiksi rytmiseen sovittamiseen. Iskuja tervehdyksen sovittamisen tueksi voi tehdä esimerkiksi napsuttamalla sormia. Tervehdyksen ”Hyvää päivää” voi sovittaa ensiksi neljälle iskulle niin, että jokainen tavu on omalla iskullaan.

Alla olevasta rytmitaulukosta näkyy tämä esimerkki kuin muutamaa muukin variaatio, jotka toimivat kaikki erilaisina rytmisinä sovitusesimerkkeinä. Oma mielikuvitus on rajana keksittäessä alkutervehdystä ja sen sovitusta.

Kesto

15–30 minuuttia

Minä olen -esittelykierros

Aloitetaan ensin tekemällä kaikki yhdessä rytmiä niin , että osallistujat pääsevät rytmiin kiinni joko taputtamalla, jalkaa polkemalla tai sormia napsuttamalla. Tämän jälkeen ohjaaja ottaa kuoronjohtajan roolin ja laskee ääneen neljä iskua, jonka jälkeen ryhmä sanoo yhdessä ”minä olen” jakaen sanat iskuille yksi (minä) ja kaksi (olen).

Tämän jälkeen kukin vuorossa oleva sanoo oman nimensä vapaasti iskuille. Nimen tavuja voi jakaa useammille iskuille tai sanoa kaikki vain yhdelle. Rytmisen lämmittely- ja äänenavausesittelyharjoituksen avulla osallistujat räppäävät lähes huomaamatta muulle ryhmälle.

Kesto

5–15 minuuttia

Freestylerinki, rytminen assosiaatioharjoitus

Harjoitus aloitetaan yhteisen rytmin hakemisella kuten esittelykierroskin. Kun rytmiin on päästy kiinni lähdetään ringissä lausumaan kukin vuorollaan edellä lausutusta sanasta ensimmäisenä mieleen juolahtanut sana. Osallistujat siis sovittavat kukin sanan kerrallaan rytmiin.

Harjoitus vaatii pientä heittäytymistä johon on syytä rohkaista muistuttamalla harjoitteen olevan ryhmän yhteinen rytminen leikki, jossa kaikkien sanojen mieleen juolahtaminen ja sanominen on sallittua.

Kesto

5–15 minuuttia

Tutun laulun tai lorun rytmiin sovittaminen ja lausuminen yhdessä

Osallistujilta voi tiedustella heille mieluisia kappaleita, runoja tai loruja, joita voidaan yhdessä lausua yhdessä sovitulla rytmityksellä. Myös kansanlalulut tai muut lorut joita olettaa osallistujien tietävän soveltuvat tähän lämmitelyharjoitukseen.

Kesto

10–30 minuuttia